TETRA-älypuhelinratkaisut

Crystalin TETRA Edition tarjoaa useita toiminnallisuuden, käytettävyyden, joustavuuden ja integraation tasoja yleisen turvallisuuden ja toimintakriittisen kommunikaation sektorille. Crystal Code voi hybriditekniikan avulla ja yhdistämällä TETRAn ja 3G/LTE-palvelun toimittaa seuraavat moduulit: Tilausjärjestelmä, Kustomoitava työnkulun hallintajärjestelmä, GIS/Kartta, Mobiili/Keskitetty toimeksiantojen välitys, Sähköiset asiakirjat, Sähköiset suunnitelmat, Sanomanvälitys, Navigointi, Kuvat ja videot, Hälytystoiminnot ja Yleinen integraatioliitäntä mihin tahansa backend-järjestelmään liittämiseksi.

Näitä moduuleja voidaan käyttää riippumatta siitä, käytetäänkö niitä ainoastaan TETRAn sisältävässä ratkaisussa vai hybridiratkaisussa, jossa hyödynnetään sekä TETRAa että 3G/LTE-palvlua.Tilausjärjestelmä

Tilausjärjestelmän avulla organisaation on helppo saada yksityiskohtainen kokonaiskuva kaikista tilauksista/tapauksista/toimeksiannoista/tehtävistä. Moduulin kulmakivet ovat nopea ja helppo pääsy tietoihin sekä perusteellinen seurantaraportointi.


Yhteinäinen sanomanlähetys

Mahdollisuus kommunikoida lyhyillä viesteillä on helppo ja aikaa säästävä toiminto. Yhtenäinen sanomanlähetysmoduulin avulla viestintä voi tapahtua SDS-viestien, SMS-tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä.


Toimeksiantojen välitys

Resurssien oikea hyödyntäminen on tärkeä tavoite, jotta kaikki toimeksiannot voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.
Toimeksiantojen välitys -moduulin avulla tehtävien lähettäminen resurssille yksinkertaistuu huomattavasti. Koska moduulia käyttää sekä koordinointikeskus että kenttähenkilökunta tablettityyppisen laitteen kautta, koordinaattori voi monitoroida itseohjautuvia kenttäyksikköryhmiä.


Navigointi

Kun ohjaaminen tapahtuu äänen ja kuvan avulla, voidaan varmistaa, että yksikkö löytää lyhimmän reitin tapahtumapaikalle ja sieltä pois.


Mobiilit pilvipalvelut

Mobiileilla pilvipalveluillamme et tarvitse palvelinta mobiiliratkaisuasi varten. Kaikki tieto tallennetaan mobiilipalveliemme pilveen. Cloud Computingin eli pilvilaskennan etuja ovat esim. rajaton skaalattavuus, redundanssi ja hyvä turvallisuus.


Sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet ovat erinomaisen käyttökelpoisia tiedon keräämiseen mobiilityöntekijöiltäsi kuten uusien asiakkaiden rekisteröimisessä, sähköisissä tarkistuksissa, virheraportoinissa jne. Sähköisten lomakkeiden avulla voi myös tehdä piirrosluonnoksia ja lähettää mobiililaitteella tai järjestelmäkameralla otettuja kuvia.


Mobiili sähköinen allekirjoitus

Sähköisellä allekirjoituksella asiakas tai vastaanottaja voi allekirjoittaa sopimuksen suoraan mobiililaitteella. Allekirjoitus tallentuu elektronisesti ja lähetetään arkistoitavaksi mobiilipalvelimelle. Sähköisen allekirjoituksen ansioista koko tilaus- ja toimitusmenettely tapahtuu sähköisesti.


Mobiili-integraatio

Crystal Coden mobiili-integraatio toimii kaikkien järjestelmien kanssa. SAP, Microsoft Dynamics ja Agresso ovat esimerkkejä järjestelmistä, jotka toimivat täydellisesti integraatiomme kanssa. Myös tiedon yhdisteleminen useasta erillisestä lähteestä on mahdollista.
Dedikoidun mobiili-integraation etuja ovat tehokas synkronointi ja matkapuhelinverkon ominaisuuksien käyttäminen, kun ei ole pääsyä internettiin.


Mobiilit maksuratkaisut

Puhelimitse voidaan ottaa vastaan tilauksia ja lähettää ne backofficeen. Vielä helpompaa olisi voida veloittaa asiakkaan korttia välittömästi. Tämä on täysin mahdollista useimmilla mobiililaitteilla, joissakin laitteissa on sisäänrakennettu kortinlukija, jotkut tarvitsevat Bluetoothia tai infrapunaa tottelevaa kortinlukijaa.


Mobiili kalenterointi

Matkapuhelimen kalenteritoiminnoista saadaan hyvin monipuoliset, jos ne yhdistetään liiketoimintajärjestelmiin ja keskeiseen viestintäkeskuksesta ohjattuun tietoon. Kuvittele mahdollisuutta, jossa keskus suunnittelee ison mobiilin myyntiryhmän asiakastapaamiset, reitti optimoituna ja kaikki muukin valmiina.


Paikantaminen

Ratkaisun useiden toimintojen kannalta on tärkeää, että tieto kaikkien yksikköjen sijainnista on tarkkaa ja ajallisesti täsmällistä. Paikantamismoduuli syöttää jatkuvasti maantieteellistä paikannusdataa muille Crystal TETRA Editionin moduuleille ja on erityisen tärkeää navigointi-, hälytys- ja karttatoiminnoille.


Mobiili prosessinvalvonta

Valmistusteollisuudessa tai muussa teollisuudessa on tärkeää valvoa kaikkia prosessin askeleita. Mobiilin prosessinvalvontajärjestelmän avulla valvojat voivat tehdä suoraan omia kontrolleja ja raportoida virheistä. Järjestelmän avulla virheet rekisteröityvät välittömästi ja välittyvät oikeille henkilöille, jotta he voivat puolestaan toimia mahdollisimman nopeasti.


Mobiilit turvaratkaisut

Mobiiliratkaisut tuvallisuusalan henkilökunnalle. Kaikki työvuorossa olevat voidaan paikantaa. Vahvistusta voidaan kutsua GPS-paikannuksen avulla. Raportointi ja rekisteröinti ovat mahdollisia. Yhteyskeskuksella on kokonaiskuva työntekijävahvuudesta ja se voi priorisoida ja ohjata.


Mobiilit sensorit

Työtehtävät voidaan jakaa mobiilityöntekijöille helposti.
Mobiilit sensorit ovat kuuma aihe juuri nyt. Digitaaliset vaa’at, metallidetektorit, jännitemittarit, valomittarit, äänimittarit ja lämpömittarit ovat esimerkkejä sensoreista, jotka voidaan kytkeä mobiililaitteeseen. Näin mobiilityöntekijöiden työtä voidaan nopeuttaa ja työn laatua voidaan vahvistaa. Vähennetään mahdollisuutta, että joku kirjoittaa numeron väärin, ja samalla mittaukset voidaan tehdä salamannopeasti. GPS-paikannuksella voidaan mittaustulokset myös paikantaa.


Mobiili aikaraportointi

Mobiilin aikaraportoinnin avulla mobiilityöntekijät voivat antaa aikaraporttinsa suoraan matkapuhelimeesi. Aikaraportointi käy nopeasti ja helposti, eivätkä tärkeät yksityiskohdat unohdu yhtä helposti, koska aikaraportointi voidaan hoitaa heti sen sijaan, että raportoitaisiin vasta toimistolle palattua. Myös GPS-integrointi on mahdollista, jotta voidaan varmistaa, että henkilökunta oli oikeassa paikassa.


Mobiilihälytys

Hätäsignaalin lähettämismahdollisuus on usein selviytymisen kannalta elintärkeää ja vähentää huomattavasti vaarallisissa ympäristöissä toimivien työntekijöiden stressiä. Hälytysmoduulissa on useita moodeja, joiden avulla käyttäjä voi asentaa useita ajastettuja hälytyksiä ja pikahälytyssignaaleja. Kun palvelimeen ohjelmoitu ajastettu hälytys konfiguroidaan, tieto tallentuu ja hälytys käynnistyy huolimatta siitä, minkälainen laite käyttäjällä on käytössä. Tämän ansiosta käyttäjä saa tarvittaessa apua, vaikka olisi yhteyden katvealueella tai hänen laitteensa akku olisi lopussa.


Sähköiset asiakirjat

On mutkatonta pitää suunnitelmat ja toimintaohjeet helposti saatavilla sähköisessä muodossa verrattuna paperisiin versioihin.


GIS/Kartta

Työ helpottuu, kun kaikista kentällä kutsumerkin piirissä olevista yksiköistä saadaan kokonaiskuva.
TETRA/3G/LTE-yhdistelmämoodin moduulit

Tiedonvälityksen hoitaa omistusoikeudella suojattu moduuli, joka priorisoi, salaa ja pakkaa tiedon. Moduuli myös määrittelee, pitääkö tieto lähettää TETRAn vai 3G7LTE-palvleun kautta. Priorisointitoiminto takaa, että kiireellisin tieto toimitetaan ensin ja vähemmän kiireellinen tieto joutuu aina odottamaan, jotta kiireelliset viestit voidaan käsitellä nopeasti. Salaus suojaa salakuuntelulta ja pakkaaminen varmistaa optimaalisen kaistaleveyden käytön.


Mobiili Multimedia

Työn koordinaattoreille tarkoitetun tiedon laatu kohenee, kun hyödynnetään multimedian kaikkia ominaisuuksia mukaan luettuna kuva- ja videokaappaukset sekä äänen tallentaminen.


Mobiili LOB/ERP

Kun päätät siirtää kaiken informaation mobiililaitteeseen, pääset helposti käsiksi asiakasrekisteriin ja tilauksiin.
Voit myös lähettää raportteja ja vastaanottaa tietoa esim. osake- tai valuuttakursseista. Oikean tiedon avulla on helpompi tehdä oikeita ratkaisuja.


Push to Talk matkapuhelinverkossa

Matkapuhelinverkossa toimivan Push to Talk -tekniikan avulla voidaan kalliit olemassa olevat radioverkot sulkea. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää parhaiten siellä, missä elämä ei ole riippuvainen kommunikaatiosta, koska matkapuhelimilla ei vielä ole katetta joka paikassa. Siellä missä kate on hyvä, tekniikka toimii erinomaisesti.